برچسب: اپلیکیشن چروک

اپلیکیشن استارتاپ چروک

اپلیکیشن چروک سفارش پروژه ی استارتاپی بود که طراحی UI این اپلیکیشن سفارش مشتری است اپلیکیشن چروک سفارش پروژه ی استارتاپی بود که طراحی UI این اپلیکیشن سفارش مشتری است . نکته : استارتاپ شکست خورد، بنابراین اپلیکیشن مورد نظر کار نمیکند 🙁 برای دانلود از کافه بازار کلیک کنید