Builder Design Pattern در اندروید

Builder Design Pattern در اندروید

الگوی طراحی Builder ، در واقع وظیفه ی ساخت تابع سازنده در کلاس دیگری را دارد که باعث پیکربندی بهتر کد نویسی شما میشود !

برای مثال شما در برنامه نویسی اندروید ، برای ساخت AlertDialog از Builder استفاده میکنید ، به کد زیر دقت کنید :


AlertDialog.Builder builder1 = new AlertDialog.Builder(context);
builder1.setMessage("Write your message here.");
builder1.setCancelable(true);
AlertDialog alert11 = builder1.create();
alert11.show();خب حالا برای آموزش :

فرض کنید یک مدل به شکل زیر داریم


public class Person {
  private String firstName;
  private String middleName;
  private String lastName;
  private int age;

  public Person(String firstName, String middleName, String lastName, int age) {
    this.firstName = firstName;
    this.middleName = middleName;
    this.lastName = lastName;
    this.age = age;
  }
  public Person(String firstName, String lastName, int age) {
    this(firstName, null, lastName, age);
  }
  public Person(String firstName, int age) {
    this(firstName, null, age);
  }
  public String getFirstName() {
    return firstName;
  }
  public void setFirstName(String firstName) {
    this.firstName = firstName;
  }
  public String getMiddleName() {
    return middleName;
  }
  public void setMiddleName(String middleName) {
    this.middleName = middleName;
  }
  public String getLastName() {
    return lastName;
  }
  public void setLastName(String lastName) {
    this.lastName = lastName;
  }
  public int getAge() {
    return age;
  }
  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
}خب حالا برای ساخت Builder برای این کلاس یک تابع static به نام Builder در همین کلاس فوق میسازیم که اجزای این تابع رو به مدل بالا متصل میکنیم :


 public static class Builder {
    private String firstNames;
    private String middleNames;
    private String lastNames;
    private int ages;
    private String fathersNames;
    private String mothersNames;
    private double heights;
    private double weights;

    public Builder(int age){
      this.ages =age;
    }

    public Builder setFirstName(String firstName) {
      this.firstNames = firstName;
      return this;
    }


    public Builder setLastName(String lastName) {
      this.lastNames = lastName;
      return this;
    }


    public Person build() {
      return new Person(firstNames,lastNames, ages);
    }
}


خب همانطور که در تابع Build مشاهده میکنید تمام مقادیری که دریافت کرده ایم به مدلی که طراحی کردیم دادیم .

که برای استفاده از این الگو به کد زیر دقت کنید :


   Person person = new Person.Builder(25)
        .setFirstName("Hossein")
        .setLastName("Akbari")
		.build();

همانطور که مشاهده میکنید تابع person.builder زمانی که Build میشه یک مدل به نام Person برای ما برگشت میزند .


امیدوارم از این آموزش لذت کافی رو برده باشید

برای دانلود سورس کد لطفا کلیک کنیددیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *