ماه: نوامبر 2019

نمونه قرارداد استخدام برنامه نویسی

در شرکت های مختلفی کار کردم و قرارداد های زیادی رو دیده ام ، هیچ کدام از قراردادهایی که شرکتهای مختلف تنظیم کرده اند عادلانه نیست و تماما به نفع خودشان تنظیم کرده اند. در این قراردادی که به صورت تجربی تنظیم کردم، سعی کردم کلی از ایرادات رو برطرف کنم و عدالت رو هم […]