ماه: شهریور ۱۳۹۸

سوابق شغلی

آماده به کار به صورت قم – حضوری و تمام وقت با حقوق ثابت و یا ساعتی به صورت توافقی تهران – دورکاری و حداکثر حضور در ۲ روز از هفته با حقوق ثابت و یا ساعتی به صورت توافقی پروژه ای – پذیرش پروژه از تمام استان های کشور با امضای قرارداد دوجانبه برای […]