دیزاین پترن Adapter

دیزاین پترن Adapter

راستش رو بخواید به سختی خودم یاد گرفتم که این آداپتر دقیقا چیه !
نحوه کار کردنش در برنامه نویسی اندروید رو میتونم با RecyclerView.Adapter مثال بزنم اما توضیح دادن در موردش برام خیلی سخته 🙂


فرض کنید ، میخواهیم یک AudioPlayer بسازیم ! که مثلا بتونیم MP3 یا AVI هارو صدا بزنیم و پخش کنیم .

 • برای شروع اول یک Interface به شکل زیر و با نام AdvancedMediaPlayer میسازیم . که دارای پخش MP3 و VLC است .public interface AdvancedMediaPlayer {
  public void playVlc(String fileName);
  public void playMp4(String fileName);
}
 • خب حالا میخواهیم کلاس های پخش MP3 و VLC رو بسازیم.

تکته : برای تمرین کلاس VLC رو بسازید .
public class Mp4Player implements AdvancedMediaPlayer{
  @Override
  public void playVlc(String fileName) {

  }

  @Override
  public void playMp4(String fileName) {
    System.out.println("Playing mp4 file. Name: "+ fileName);
  }
}


خب همانطور که مشاهده میکنید کلاس ما از adavancedMediaPlayer استفاده کرده و تابع پخش بر اساس نیازمون رو کد نویسی کردیم که در کد فوق برای MP3 میباشد . • خب برای ساخت آداپتر نیاز به Interface به شکل زیر داریم


public interface MediaPlayer {
  public void play(String audioType, String fileName);
}


همانطور که مشاهده میکنید تابع Play یک نوع و یک نام فایل از ما میخواهد

 • که در کلاس زیر یعنی آداپتر از این رابط استفده میکنیم .


public class MediaAdapter implements MediaPlayer {

  AdvancedMediaPlayer advancedMusicPlayer;

  public MediaAdapter(String audioType){

    if(audioType.equalsIgnoreCase("vlc") ){
      advancedMusicPlayer = new VlcPlayer();

    }else if (audioType.equalsIgnoreCase("mp4")){
      advancedMusicPlayer = new Mp4Player();
    }
  }

  @Override
  public void play(String audioType, String fileName) {

    if(audioType.equalsIgnoreCase("vlc")){
      advancedMusicPlayer.playVlc(fileName);
    }
    else if(audioType.equalsIgnoreCase("mp4")){
      advancedMusicPlayer.playMp4(fileName);
    }
  }
}

همانطور مشاهده میکنید ما کلاسهایی که ساختیم رو در این آداپتر صدا زدیم و بر اساس نیازمون و نوعی که به تابع Play میدیم مثلا فایل رو پخش میکنیم .

 • حالا میریم سراغ ساخت کلاس اصلیمون یعنی AudioPlayer که از آداپتر هم استفاده کنیم .


public class AudioPlayer implements MediaPlayer {
  MediaAdapter mediaAdapter;

  @Override
  public void play(String audioType, String fileName) {

    //inbuilt support to play mp3 music files
    if(audioType.equalsIgnoreCase("mp3")){
      System.out.println("Playing mp3 file. Name: " + fileName);
    }

    //mediaAdapter is providing support to play other file formats
    else if(audioType.equalsIgnoreCase("vlc") || audioType.equalsIgnoreCase("mp4")){
      mediaAdapter = new MediaAdapter(audioType);
      mediaAdapter.play(audioType, fileName);
    }

    else{
      System.out.println("Invalid media. " + audioType + " format not supported");
    }
  }
}


فکر نمیکنم کلاس فوق نیاز به تعریف خاصی داشته باشه .

 • خب حالا میریم سراغ صدا زدن کلاسمون    // TODO: Adapter Design Pattern Sample
    AudioPlayer audioPlayer = new AudioPlayer();
    audioPlayer.play("mp3", "beyond the horizon.mp3");
    audioPlayer.play("mp4", "alone.mp4");
    audioPlayer.play("vlc", "far far away.vlc");
    audioPlayer.play("avi", "mind me.avi");

امیدوارم از آموزش فوق لذت برده باشید…

برای دانلود سورس کد لطفا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *